Loading...

ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “ครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท อาร์ต แอนด์เทคโนโลยี จำกัด (PINN SHOP) ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “ครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

 

อบรมระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 รับจำนวนจำกัด